RO RU EN
Informaţii utile privind programul "Prima Casă"

Informaţii utile privind programul "Prima Casă"

21-03-2018 Sfaturi utile

Pe data de 23 martie  a fost dat start programului "Prima Casă", prin care statul dorește să sprijine în mod direct pe toți cei care se află în fața achiziționării unei locuințe, comunică www.primacasa.gov.md/ .

În continuare aflaţi cine poate beneficia de program, care sunt condiţiile de creditare, dar şi cum obţinem creditul.

☑ Cine pot fi beneficiarii programului?

Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.

Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, la instituții de stat sau companii private din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.

La program sunt eligibile persoanele:

- care nu dețin în proprietate exclusivă sau comună în devălmășie cu soțul/soția nicio locuință în decurs de 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe;

- soțul/soția nu dețin în proprietate exclusivă nicio locuință în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării de finanțare prin Program și nu au în derulare un credit ipotecar.

Veniturile oficiale salariale nete ale familiei beneficiarului trebuie să depășească 50% din suma plății lunare a creditului (rata lunară, dobânda și comisionul de garantare). Sunt acceptate și veniturile salariale ale rudelor de gradul I.

☑ Care sunt condiţiile de creditare?

Vor fi acceptate pentru finanțare doar locuințele finisate, date în exploatare și înregistrate în Registrul bunurilor imobile al ÎP ”Agenția Servicii Publice” până la momentul depunerii cererii de creditare.

Creditele sunt acordate de bănci numai în valută națională (lei moldovenești, MDL);

Plafonul maxim pentru prețul locuinței este de 1 mil. MDL;

Avansul inițial al beneficiarului este de cel puțin 10% din valoarea totală a locuinței;

Statul va oferi garanții în valoare de 50% din soldul creditului;

Durata maximă a creditului este de 25 de ani.

Creditul va fi rambursat în întregime până în momentul expirării contractului de credit cu posibilitatea achitării anticipate. În acest caz, banca nu va percepe taxe, comisioane sau dobânzi suplimentare.

Nu se percep comisioane de rambursare anticipată.

Beneficiarul poate îndeplini și alte condiții specifice prevăzute de normele interne de creditare ale băncii participante la Program.

☑ Cum obţinem creditul?

Pentru a beneficia de programul de stat ”Prima Casă”, clienții trebuie să se adreseze uneia dintre băncile participante: MAIB, VictoriaBank, Moldindconbank.

Clientul depune pachetul de documente necesare la bancă în vederea analizării dosarului de credit. Dacă banca aprobă, ea expediază electronic Organizației pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) informațiile despre eligibilitatea clientului și despre locuința care urmează a fi ipotecată, în vederea obținerii garanției din partea statului. ODIMM analizează cererea, după care poate aproba, respinge sau retrimite dosarul la bancă, în cazul în care nu este complet sau a fost completat greșit. Fondul va informa banca în decurs de 5 zile despre decizia luată.

În cazul în care ODIMM aprobă dosarul, are loc semnarea contractului de credit între bancă și client. La fel, este semnat contractul de garantare de stat între ODIMM și bancă, contractul de acordare a garanției de stat între ODIMM și beneficiar, precum și contractul de ipotecă între toate cele trei părți: ODIMM, bancă și client.

 

sursa: http://www.primacasa.gov.md/

viber