+(373) 78 88 90 90

RO RU EN

”AXAIMOBIL” S.R.L. cu sediul în str. Armenească, 44/2, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373 (78) 88 90 90, website https://www.axaimobil.md/, email: office@axaimobil.md, prin prezenta, vă informează despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Legea nr.133 din 07 iulie 2011, privind protecția datelor cu caracter personal și alte acte normative din domeniu.             
 
Informație generală

Politică de securitate a datelor cu caracter personal (în continuare "Politica de securitate") prelucrate de către ”AXAIMOBIL” S.R.L. are drept scop stabilirea măsurilor tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii, confidenţialităţii şi integrităţii datelor cu caracter personal prelucrate în sistemele informaționale și de a asigura un nivel corespunzător al protecţiei datelor personale a persoanelor vizate în cadrul raporturilor de muncă și în activitățile de bază ale întreprinderii privind tranzacțiile imobiliare.

Politica de securitate a fost elaborată în conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.06.2011, Cerinţele faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010 și Convenţiei pentru protecţia persoanelor referitor la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, încheiate la Strasbourg la 28.01.1981, ratificate de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 483-XIV din 2.06.1999.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată pentru realizarea următoarelor scopuri:
a) acordării serviciilor de intermediere pentru cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare;
b) prestarea serviciilor de consultanță și a serviciilor de evaluare privind cumpărarea, vânzarea și închirierea bunurilor imobiliare;
c) încheierii precontractelor (angajamentelor scrise), în vederea realizării unei tranzacții imobiliare;
d) examinarea cererilor, plângerilor și altor acte depuse/prezentate de clienți;
e) efectuarea confruntărilor achitărilor de plăți;
f) închirierii și exploatării bunurilor proprii sau închiriate;
g) administrării imobilelor pe baza de tarife sau contract;
h) desfășurarea altor activități aferente scopurilor și obiectivelor, care nu sunt interzise de legislația în vigoare a Republicii Moldova.
Prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul https://www.axaimobil.md/ se va efectua în baza consimțământului, prin bifarea acceptului subiectului de date cu caracter personal. Nebifarea acordului - nu permite transmiterea datelor spre prelucrarea de către Operator.
Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 5 alin. (1) al Legii 133/2011 „prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează cu consimţămîntul subiectului datelor cu caracter personal”, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
În cadrul site-ului https://www.axaimobil.md/ sunt colectate următoarele date cu caracter personal obișnuite:
- prin mesajele transmise: nume, prenume, nr. telefon, e-mail și informația trimisă de Dvs.;
- automat, date cu caracter non-personal, cum ar fi: IP adresa, ora vizitei, locul de unde s-a intrat, durata vizitei, tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și numele domeniului website-ului de unde a fost făcute conexiunea la axaimobil.md. Aceste informatii vor fi sub forma unui fisier "Cookie" sau a unui fisier similar. Aceste fisiere "Cookies" ajută întreprinderea să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor și preferintelor utilizatorilor/clienților. Cu cele mai multe browsere de Internet se pot șterge sau bloca fișierele „Cookies” sau se poate primi o atenționare înaintea primirii unui astfel de fișier.
NOTĂ: Prin intermediul site-ului https://www.axaimobil.md/ nu se colectează categoria specială a datelor cu caracter personal: informaţia care dezvăluie originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condamnările penale ale unei persoane fizice.
 
Depunerea unei plângeri 
Dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ”AXAIMOBIL” S.R.L. încalcă prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal, puteți depune o plângere în conformitate cu art. 27(1) al Legii 133/2011, cu realizarea în prealabil, după caz, a drepturilor prevăzute la art. 12, 13, 14, 16 și 17 al legii menționate, la adresa ”AXAIMOBIL” S.R.L., str. Armenească, 44/2, mun. Chișinău, MD-2012.
”AXAIMOBIL” S.R.L.este obligată de a răspunde la cereri/plangeri, etc. Privind protecția datelor cu caracter personal în termen de 15 zile. Dacă răspunsul primit sau lipsa unui răspuns nu vă satisface - aveți dreptul de a se adresa cu o plângere către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, cu sediu în str. Serghei Lazo nr. 48, mun. Chișinău, MD-2004, tel. +373 22 820 801, fax: +373 22 820 810, website: www.datepersonale.md, email: centru@datepersonale.md, .

Cookie-urile ne permit sa va oferim serviciile noastre. Prin continuarea navigarii sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.